torsdag 7 juli 2022

Idealisten, pengarna och marknaden - Tore Lund

Boken har undertiteln: "den materiella sidan av Viktor Rydbergs författarskap"

Beskrivningstext:

Viktor Rydberg (1828-1895) var under sin livstid en av Sveriges mest inflytelserika författare, och förblev så under flera årtionden efter sin död. Hans författarskap har ägnats en omfattande forskning, som främst har riktat in sig på de idéer han förde fram och kämpade för.

Däremot har man knappast alls intresserat sig för författarskapets praktiska, ekonomiska och materiella sidor - hur han försörjde sig, hur hans verk publicerades och honorerades, hur de togs emot av marknaden, hur hans relationer till förlag och tidskrifter såg ut, och hur förhållandet mellan författande och förvärvsarbete fungerade. Denna bok har skrivits för att fylla luckan.

Förutom att tanken att filosofiska idealister skulle vara mindre intresserade av pengar och materiella ting än andra människor nog är felaktig (detta kanske gäller för moderna 'idealister', dvs som ordet används idag), så tycker jag upplägget att kartlägga Rydbergs inkomster från hans utgivning och anställningar är uppfriskande.

Man märker att författaren trivs med ämnet; han har ju en bakgrund som bibliotekarie (och Rydberg-forskare). Boken handlar nämligen lika mycket om böcker och 1800-talets bokbransch i allmänhet som om Rydberg i synnerhet. Alla som jobbar med böcker, eller är intresserade av svensk litteraturhistoria, ja eller kanske bara intresserade av svensk 1800-talshistoria i allmänhet, lär ha behållning av att läsa den här boken. Gillar man Rydberg så är det förstås ett plus. Här kartläggs förhållanden mellan författare, tidningsutgivare, tryckerier och förläggare, deras ekonomiska förutsättningar, verkens upplagor och spridning o. s. v.

I inledningen skriver författaren att denna bok kan tjäna som grund för den som skriver en ny Rydberg-biografi. Ja, dokumentationen är så ingående och väl utförd att denna bok i sig själv nästan är en mini-biografi över Rydbergs liv. Allt underbyggt av brevväxling och dokument.

Den bästa delen för mig är det långa kapitlet som heter Kronologi, där varje verk och skede av Viktors liv gås igenom grundligt, visserligen med fokus på det ekonomiska, men så mycket annat berörs i samband härmed att det blir långt ifrån tråkig läsning.

De något sämre delarna av boken är för mig när det blir mer spekulativt, som i kapitlet om förläggaren Bonnier och i avslutningskapitlet.

Sammanfattningsvis är denna bok en imponerande kartläggning.

https://www.bokus.com/bok/9789179692674/idealisten-pengarna-och-marknaden-den-materiella-sidan-av-viktor-rydbergs-forfattarskap/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar