måndag 9 november 2015

Singoalla och Rydberg omnämnda i satirprogrammet Public Service i P1

http://t.sr.se/1GSrPTV

Inslaget börjar 5:53 in i programmet och både Rydberg, Singoalla omnämns, dessutom mer specifikt Erland (Månesköld) och att romanen är en tragedi. Kanske är kunskapen om Rydberg i allmänhet större än man tror.

onsdag 4 november 2015

Några bilder från Rydbergs Romresa

Hur såg det Rom ut som Rydberg så förtjust upptäckte och utforskade år 1874? Han var långtifrån ensam bland nordiska konstnärer och författare, men få fick ut så mycket av sin vistelse där. Ett undantag kan ha varit målaren Gustaf Wilhelm Palm, som framgångsrikt skildrade Italien i sina tavlor. Han var visserligen i Italien tidigare än Rydberg (1840-talet) men hans avbildningar borde ändå gå att använda för att bilda sig en uppfattning av utseendet av miljöerna, och då i synnerhet som de betraktades genom idealisten Rydbergs ögon. Så här skrev Viktor från Rom till S. A. Hedlund i Göteborg, då han nyligen framkommit:
Rom har annars det med sig, att man känner sig mer förtjust med varje dag. Här är så mycket att se, att jag ej haft tid att läsa; men allt eftersom jag återser ett historiskt ryktbart ställe, vakna hos mig allt flere minnen av vad som där tilldragit sig, och allt eftersom jag gör mig förtrogen med konstskatterna, ser jag allt bättre deras skönhet och deras sammanhang med kulturens utveckling eller tillbakagång. Så komma härtill naturens lockelser med tavlor av majestätisk eller mild stämning, och jag kan icke se mig trött på dessa blånande bergshöjder, denna ödsligt storartade kampagna, dessa härliga lundar och trädgårdar, som kransa Rom. Därtill kommer, att folket är gott och trevligt att umgås med, och att här råder bland massan även en politisk-moralisk stämning, som jag tycker om, och som yttrar sig så naivt och vackert i till exempel hennes kärlek och beundran för »il giusto homo», »den redlige mannen», folkets vanliga namn på Garibaldi.
Här är några bilder av den miljö Rydberg befann sig i, utförda av nämnde Palm.
Tivoli i Rom

Motiv från kampagnan (landsbygden kring Rom)

Motiv från kampagnan (landsbygden kring Rom)

Forum Romanum