söndag 11 september 2016

Viktor Rydbergs bibliotek

År 2008 utgavs Magdalena Grams studie över Rydbergs privata boksamling/bibliotek i bokform under titeln: "En läsande skald". Boken är definitivt läsvärd för den Rydbergintresserade och för den som är intresserad av svensk litteratur och eller kulturhistoria.

Viktor Rydberg : en läsande skald (häftad)

En brist har den dock enligt mitt tycke: den saknar en förteckning över samtliga titlar som ingår i biblioteket. Gram har gjort ett urval av cirka 100 titlar utav nästan 3000. Eftersom hennes urval med säkerhet är präglat av personliga preferenser, kunskaper och vad hon ansett relevant i förhållande till modernismens genombrott och dagens postmodernism, ger inte boken en helt rättvisande bild tycker jag.

Jag kontaktade Magdalena och frågade om detta. Hon hänvisade dock till Nordiska museets bibliotek, där samlingen förvaras. Av dem fick jag svar att "Nej, tyvärr, katalogen finns i bibliotekets expedition i skriven form, inte skannad och OCR-tolkad. Det hade varit bra men dit har vi ännu inte hunnit. Ännu bättre hade det varit om den vore katalogiserad i Libris men det kräver ännu mer resurser som fn inte finns."

Detta hade kanske inte varit så anmärkningsvärt, om det inte varit att hela biblioteket donerades av Susen Rydberg med det villkoret att det ställdes ut för allmänhetens beskådan (hon hotade till och med att ta tillbaka gåvan ett tag), därtill i en miljö som efterliknande Viktors arbetsrum på Ekeliden. Länge fanns också en paviljong på Skansen med just detta: Rydbergs arbetsrum, men den revs 1963 och Rydbergs boksamling städades undan till glömskans arkiv. Man behöver inte fråga sig varför detta skedde just på 1960-talet, när tidsandan var att "allt gammalt skulle städas bort". -- Jag tycker alltså att man åtminstone kunde katalogisera Rydbergs samling, som är en av de största och finaste privata boksamlingar från 1800-talet i Sverige.

Jag länkar till en uppsats av Magdalena Gram, som sammanfattar bokens innehåll. Den är värd att läsa. För den som vill forska vidare finns som sagt även boken att köpa, som är rikt illustrerad i färg och kommenterar runt 100 titlar samt har en längre inledning.

http://www.kb.se/dokument/Biblis/viktor_rydberg.pdf

http://www.bokus.com/bok/9789171085290/viktor-rydberg-en-lasande-skald/