måndag 23 december 2019

Rydberg på Göteborgs Konstmusem

Det är i anslutning till Fürstenbergska galleriet, i ett av sidorummen, som man hittar följande konstverk/fris av Carl Larsson (vän till Rydberg) med Rydbergs text ur Den siste atenaren: "Vetenskapen och konsten äro av naturen hellener och oomvändeliga hedningar. De vörda Golgatas oliv, men Parnassens lager är symbolen för deras strider och segrar."