lördag 25 april 2020

Rydberg stoppade förslaget om pliktexemplar

Idag är alla bokförlag i Sverige skyldiga att skicka pliktexemplar till universitetsbiblioteken för alla tryckta böcker. Denna "skatt" belastar ju de smalare titlarna och förlagen oproportionerligt mycket, även om kostnaden inte blir jättehög eftersom biblioteken står för portot.

Tydligen låg ett liknande förslag i riksdagen redan 1872, men skall enligt Rydbergs egna ord ha blivit stoppat av honom. Detta tycks framgå av ett brev från honom till S. A. Hedlund den 11 april 1872, i vilket ha skriver följande:
Särskildt var diskussionen stormig i fråga om boktryckares förbindelser till biblioteken. Jag lyckades få ut ur förslaget skyldigheten för boktryckaren att själv skicka det honom avpressade rovet till bibliotekerna, och detta fann man fasligt, eftersom justitiekanslerns mödor där igenom skulle ökas.
Exakt vad förslaget innehöll och motiveringen till Rydbergs avslag går inte att utläsa. Men man kan förstås som liberal ha betänkligheter på två plan: yttrandefrihet (varför ska staten ha automatisk tillgång till och information om alla tryckta skrifter?) och näringsfrihet (varför ska förlagen/tryckerierna tvingas ge bort något gratis till staten?).