fredag 27 maj 2022

Rydbergs aforismer

Jag läser i Tore Lunds bok 'Idealisten, pengarna och marknader', sid. 120, att Rydberg hade gett ut en aforismsamling, publicerad i 1887 i tidskriften Norden. Denna samling skulle vara mycket intressant att läsa. Vet inte om den ingår i samlade skrifter, men jag tror inte det.

På sajten http://se.101sharequotes.com/ finns två aforism-aktiga citat av Rydberg listade:

När åldern och ej förståndet mildrar lidelserna, liknar dygden oförmågan.

Mannen fordrar dygd av kvinnan, men gör allt för att uppmuntra hennes fel.

Inte så illa.

Och i ett gammalt Veritas-nummer finns några citat från hans tid på Jönköpingsbladet, då han fortfarande var mycket ung (20 år):

Den är lycklig som antingen ej ser sin olycka eller förmår att bära henne.

Värm dig vid vetandets eld, men akta dig väl för dess kol-os; vetandet själv ger värme och ljus men kolet förbränner.

Gud ser fel och skyler dem dock; men den kortsynta mänskan breder ut för var man, vad hon ej ser eller vet.

Visste mänskan, allvetande Gud, om mänskan, vad Du vet, ej en gång skvallraren då hade för skvallrare ro.

I de länder, där opinionen har största inflytande, träffas den renaste förvaltning.

Fattigdom gör några människor ödmjuka, men de flesta elaka eller sorglösa (= slöa).

Det är skillnad mellan evolution och revolution. Det vi kalla revolution är blott en våldsam ansträngning till evolution. Hade statens, kyrkans, vetenskapens och konstens föreståndare rätt vårdat sitt kall, skulle aldrig någon revolution, blott evolution varit antecknad i världshistorien.

Tryckfriheten fruktas av dem, som inbilla sig att vinden rättar sig efter vindflöjeln.

Samhället är ett hjul, som rullar. När det går friskt, håller det sig upprätt; när det börjar stanna, faller det omkull. Med människosinnet förhåller det sig på samma sätt. 

http://vrsidor.se/PDFveritas/krumlinde1995.pdf 

Liksom alla stora tänkare är detta tidlösa tankar som gäller lika mycket idag som då. Vi i Sverige behöver idag framförallt ta till oss den om tryckfriheten (under ropen om allt större nätcensur i "toleransens" namn) och opinionen (under elitens omvandling av våra demokratiska nationalstater till förvaltningsområden i globala nätverk där besluten tas av andra).

För övrigt är nog Rydberg den svenska författare som skulle passa bäst för en aforism/citat-samling.

tisdag 10 maj 2022

'Fädernas gudasaga' och gatunamnen i Göteborg (och andra städer)

Så inflytelserik var denna bok, att många städer runt om i Sverige döpte hela stadsdelar och gator efter de nordiska gudarna. I Göteborg skedde det med stadsdelen Stampen (Odinsgatan, Friggagatan et c.). Även Valand i samma stad lär ha fått sitt namn efter samma källa.

Om detta kan man höra i podden 'Gator och torg i Göteborg', i följande avsnitt:

https://poddtoppen.se/podcast/1541337695/gator-och-torg-i-goteborg/odinsgatan