söndag 27 mars 2022

Vergilius och Rydbergs idealism

Rydberg förespråkade en mycket 'realistisk' variant av idealismen. En idealism som var grundad och begränsad av verkligheten. Kan han ha fått detta av Vergilius (en av hans favoritförfattare). Jag läser i förordet (av Malte Persson) till Ingvar Björkesons översättning av Georgica följande:

Som poet ser Vergilius på detta sätt alltid båda sidorna av den mänskliga tillvaron: idealen och realismen, den inifrån kommande förmågan och viljan, de utifrån kommande villkoren och makterna.

Georgica är en 'lärodikt' om jordbruket, så verket är naturligt förankrat i det reala men samtidigt estetiskt tilltalande och späckat av referenser till mytologin. Själva ämnet, jordens brukande, är också det en kamp mellan något eftersträvat idealt och den krassa verklighetens förutsättningar. Kan det ha varit härifrån Rydberg fick sin syn på idealismen?