lördag 13 juni 2015

Några minnesmärken över Rydberg

Rydbergs-mausoleet  på Östra kyrkogården i Göteborg ritades av Hans Hedlund (brorson till S. A. Hedlund och en av tidens främsta arkitekter). På baksidan finns en relief med motiv ur dikten "Dexippos" gjord  av Theodor Lundberg. I Svea folkkalender presenterades verket år 1901 med följande anmälan:
Theodor Lundbergs Relief har utförts för att smycka Viktor Rydbergs grafvård i Göteborg. Den föreställer Dexippos, som manar ungdomen till strid mot barbarerna, en vacker allegorisk bild af den store skaldens och samhällslärarens egen lifsverksamhet: »Bort I vuxne och förvuxne! Kom till mig du unga släkt!»
I samma nummer av kalendern fanns en dikt införd med titeln "Dexipposrösten" av Ida Granqvist:

Sommarns skönhet är flydd för hösten —
sedan länge Dexipposrösten
hörs ej mera i klang och jubel,
som tillförne, vid Värtans strand.
— Men ett eko går fram i natten
öfver lyssnande land och vatten —
liksom ännu i gyllne strängar
griper Ekelidssångarns hand!

Detta eko skall alla tider,
hur än stunden och dagen skrider,
tona mot oss i tro och renhet,
göra hoppfull och ljus vår håg,
strö sin stjärneglans, när skymning faller,
bryta stängande fängselgaller,
svalka törstande sinnen ljufligt
vid Kastalias klara våg.

Det skall elda vår unga skara
att gå glad emot ve och fara,
att förgäta sig själf och kämpa
för hvad heligt och härligt är.
Det skall rädda åt sena släkter
gosselynne och solskensväkter,
vårlig längtan och diktarglädje,
allt hvad stoltast som gifves här.

Låt oss då icke dådlöst klaga
att den lyktats, Dexippos’ saga —
Han är när oss som förr han var det,
när i kärlek, i glöd och sång,
dröjer helst, som i svunna åren,
hos den unga, den vackra våren,
manar hänryckt till dåd och lekar,
siar skönhet och soluppgång —

Dikten åtföljs av en bild på Lundbergs relief, som alltså idag kan beskådas (dock i mycket ärgat skick) på baksidan av mausoleet.
Dexippos blev för övrigt även motiv i det senkomna minnesmärket över Rydberg på Djursholms samskola (Viktor Rydbergs Samskola) år 1931. Av Nils Möller.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Nils_M%C3%B6llerberg_Dexippos.JPG/509px-Nils_M%C3%B6llerberg_Dexippos.JPG

Men åter till mausoleet. Rydbergs kista har prytts med en relief av Sigrid Blomberg med motiv ur dikten ”Det  döda  barnet  till  det levande”. Här är den avbildad:


Läs mer om Rydbergkonsten i Göteborg:
http://vrsidor.se/PDFveritas/ver28_B4.pdf

När man ändå är inne på minnesmärken, kan även S. A. Hedlunds "Wall of Fame" på Hisingen i Göteborg nämnas, där Rydbergs namn har fått det främsta rummet.

 

söndag 7 juni 2015

Illustrationer till Rydbergs Faust-översättning

Rydbergs Faust-översättning -- som bidrog till hans acceptans i det litterära finrummet, som bidrog till hans egen inriktning mot vers i stället för prosa, och som troligen var en form av personligt avslut, varefter han (enligt min teori) lade en gammal livsuppfattning bakom sig eller i vart fall reviderade den -- gavs ut 1876. År 1878 kom den andra billigare upplagan ut, "med 3:ne bilder av Wilh. v. Kaulbach". Illustrationerna är inte gjorda med anledning av Rydbergs översättning utan inköpta av Bonniers från Tyskland. Konstnären var nämligen redan död när översättningen påbörjades.

Boken finns att köpa i elektroniskt format till det billiga priset 19 kr på Adlibris eller Bokus. Men då ingår förstås inte Kaulbachs illustrationer...