söndag 19 december 2021

Ny bok om Rydberg

Tore Lund har nyligen utkommit med boken 'Idealisten, pengarna och marknaden : den materiella sidan av Viktor Rydbergs författarskap', som kort sagt undersöker hur R. försörjde sig.

https://www.bokus.com/bok/9789179692674/idealisten-pengarna-och-marknaden-den-materiella-sidan-av-viktor-rydbergs-forfattarskap/

Det låter som en intressant vinkel, och jag ska återkomma med ett mer utförligt omnämnande så snart jag läst den (vilket kan dröja en tid). Ur beskrivningstexten:

Däremot har man knappast alls intresserat sig för författarskapets praktiska, ekonomiska och materiella sidor - hur han försörjde sig, hur hans verk publicerades och honorerades, hur de togs emot av marknaden, hur hans relationer till förlag och tidskrifter såg ut, och hur förhållandet mellan författande och förvärvsarbete fungerade. Denna bok har skrivits för att fylla luckan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar