onsdag 31 juli 2013

Selma Lagerlöf tackar på Nobelbanketten

Selma Lagerlöfs tacktal för Nobelpriset har med rätta lyfts fram som ett retoriskt mästerverk. Faktum är att det är en av hennes finaste texter, hur kort det än är.

Men det jag framförallt vill påskina här är hennes passage om svenska författare, som hon "står i skuld" till. Hon väljer då att nämna Viktor Rydberg först, och verket hon väljer är "Romerska kejsare i marmor":

Står jag inte i skuld därför, att jag har fått leva i en tid, då mitt eget lands diktning har stått i högsta blomstring, därför att jag har fått se Rydbergs marmorkejsare...?

Talet finns att läsa i sin helhet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar