söndag 10 januari 2016

Veritas nr 30

2015 års nummer av Veritas innehåller 96 sidor (mot det vanliga antalet 64) av "Rydbergiana". Som vanligt är det läsvärt. Här kommer en sammanfattning.

omslag till Veritas 30

1    Lotta Lotass: Från stjärneängd och till stjärneängd
En text som ingick i Svenska Akademiens minnesskrift över Rydberg 2014 "Om och av Viktor Rydberg". Lotass tar sin utgångspunkt i Rydbergs text "Från barndomen" och den stora komet som många trodde förebådade världens undergång 1828 (Halleys) och anknyter dessutom till andra "astronomiska/kosmologiska" teman i R. texter. En trevlig och hyllande text. (Att Tomten var en positivist visste jag inte, men det skulle man kanske ha räknat ut. Det ger dikten faktiskt ett aning satiriskt drag.)
13    Jan Hjärpe: Medeltidens magi, arabisk teurgisk astrologi och romanen Vapensmeden    
Jan Hjärpe gör liksom Birthe Sjöberg nedan misstaget att försöka uttyda Rydbergs ståndpunkt i trosfrågor utifrån den tidiga och polemiska texten "Medeltidens magi"; Hjärpe drar dessutom den märkliga slutsatsen att Vapensmeden är en sammanfattning av Rydbergs tidiga åsikter i Bibelns lära om Kristus och Medeltidens magi. För mig är det ganska häpnadsväckande, då Vapensmeden snarare bör ses som en ganska kraftig justering av Rydbergs tidiga ståndpunkt.
28    Viktor Rydberg-museet (1963-2015)    
En tråkig nyhet: Rydberg-museet stängs pga införandet av marknadshyra. Samlingen flyttas förhoppningsvis till länsmuseet i Jönköping.
29    Christina Engblom: Oscar Dahlbäcks kamp. Om Rydbergmuseets tillkomst   
Ansluter till ovan hur museet en gång kom till.
39    Birthe Sjöberg: Magins olika skepnader   
53    Tore Lund: Lille Vigg och marknaden    
Den i mitt tycke bästa artikeln i årets nummer. Tore Lund vederlägger återigen en felaktig åsikt om Rydberg, nämligen att han skulle ha varit missnöjd med Jenny Nyströms illustrationer till Lille Vigg.
69    Bidrag av nyttig tidningsmedarbetare   
73    Viktor Rydberg: Vem är han? Redogörelse för Tichborneska processen    
Den andra höjdpunkten i årets nummer. Tyvärr bjuds vi bara på de första två delarna av denna Rydberg-följetong i Handelstidningen som behandlar den verkliga historien om en bedragare i Chile som gjorde stora rubriker på sin tid. Kan man hoppas på en fortsättning i nästa års Veritas?
84    Brev från Aurora Ljungstedt    
Ett på gränsen till hysteriskt brev till Rydberg från en kvinna (underhållsförfattarinna) som i beundran läst Bibelns lära om Kristus. Varför det publiceras här är svårbegripligt.
89    Brev från Viktor    
Brev till en förläggare angående publiceringen av Fribytaren.
95    Blev han relegerad?
Blev R. relegerad från Lund? Svaret blir NEJ efter att ha läst denna korta, men goda artikel av Tore Lund; R. lämnade staden av okända skäl.

Bli medlem i Rydberg-sällskapet för att få Veritas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar