lördag 5 december 2015

Lästips om epikuréernas Rom

För alla som har läst och fascinerats av Rydbergs fantastiska essä om kejsar Nero (i Romerska kejsare i marmor), där han ställer stoikerna (främst representerad av Seneca) och epikuréerna (främst representerad av Kajus Petronius) mot varandra, vill jag rekommendera en text skriven av hovets smakdomare Petronius själv: "Kalaset hos Trimalchio". Det är en mycket levande skildring av en stor bjudning/fest hos en rik romare, och den slösaktiga och smaklösa dekadensen som samhällseliten på den tiden ägnade sig åt. Hilding Anderssons svenska översättning är också lysande.

Texten finns inte utgiven separat att köpa idag, men kan nog hittas på Bokbörsen. Annars ingår den i en något nedkortad version (det är denna jag har läst) i "Litteraturens klassiker. Romersk litteratur. Dikter och prosa". Där föregås den också av några kortare texter av Seneca som bryter lika effektfullt som i Rydbergs kejsarbok.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar